Roda JC Kerkrade – Jool is Jool

Roda JC Kerkrade – Jool is Jool

Short Description

Clublied Roda JC – Jool is Jool – Jack Vinders Ich han ing kaat, ich han mieng plaatsj. Op de tribuun veul ich mich jot, hei huur ich bei. Ich zien ‘t jraas, ich zien d’r baal. Sjtrak wie ee biljartlake, lik vuur mich de wei. Huu is inne hillige daag, inne daag zoe wie […]

Visit Website Share

Full Description

Clublied Roda JC – Jool is Jool – Jack Vinders

Ich han ing kaat, ich han mieng plaatsj.
Op de tribuun veul ich mich jot, hei huur ich bei.

Ich zien ‘t jraas, ich zien d’r baal.
Sjtrak wie ee biljartlake, lik vuur mich de wei.

Huu is inne hillige daag, inne daag zoe wie me zeët.
Huu hant vier tsezame d’r himmel op jen eët.

Parksjtad-Limburgsjtadion, theater van d’r baal.
Hei jeet ‘t jebure in os voetbal-kathedraal.

Huu is inne hillige daag, inne daag zoe wier me zeët.
Huu hant vier tsezame d’r himmel op jen eët.
Noe tselt alling nog Roda, de res is os ejaal,
en klinkt in jans Europa, Roda jeet vuur aal.

Ee hats va jood, joodjeel en sjwats.
Op de richtige plaatsj klopt ‘t Rodahats.

‘t Janse land kunt hei op aa.
Oes jans Europa, en neu kriege ze ing draa.

Mit inne knal of inne lob, mit d’r hak of mit d’r kop,
oes inne counter mit jeluk, injetikt of afjesjtub,
van d’r sjtip of boesesjpel, ee hoebel-beltje of loeihel,
via d’r poal en d’r kieper zieng konk, desnoods an tiëk mit d’r monk.

Want drin is drin en jool is jool; zal miech ejaal zieë wie ze vool.
Want drin is drin en jool is jool; zal miech ejaal zieë wie ze vool. (2x)
Mit d’r kop of mit d’r vós, wint ze mar jemaat wëet durch die van ós.

 Leave a Reply